Rabbi Dr. Isaac Lewin zt”l

The following tribute article published in honor and in memory of Rabbi Dr. Isaac Lewin z”l, appears at the end of the third edition of the Avnei Cheifetz, published by Rabbi Yitzchak Levine of Kiryas Sefer, 5758.

ב”ה

תולדות אבי מורי, הרב דר. יצחק לוין ז”ל
מאת בנו הצעיר, הרב נפתלי לוין

“הוא עודינו העצני…” [שמואל ב’, כג: ח] כשהיה [דוד המלך ע׳׳ה] יושב ועוסק בתורה, היה מעדן עצמו כתולעת; ובשעה שיוצא למלחמה, היה מקשה עצמו כעץ. [מועד קטן, טז:]

דברי חז”ל אלו, בהם באים לידי ביטוי קווים מתכונותיו הנעלות של נעים זמירות ישראל, מתאימים גם כן לאישיותו הרב גוונית של אבי מורי הדגול והאהוב, הרב דר. יצחק לוין ז”ל.

אבי מורי נולד בי׳׳ז טבת תרס׳׳ו בעיירה וויעליצ׳קה שבגליציה, להוריו הגאון הרב אהרן לוין הרב מריישא זצ”ל והרבנית דאבא ע׳׳ה, הי׳׳ד. כבר בצעירותו הצטיין בכשרונותיו המרובים. אביו הגאון לקח לו מורים פרטיים, כפי שהיה נהוג אז בגליציה, ובגיל צעיר הוסמך להוראה על ידי כמה רבנים חשובים, ביניהם הגאון רבי אליעזר מישעל ז”ל, “הרב מטורקא׳׳.

בשנת תרפ׳׳ב, בהיותו בגיל צעיר של 16שנה, פירסם אבי מורי ז”ל מאמר תורני-הגיוני בפולנית, בכתב עת מקומי. הספר הראשון, מבין 28 הספרים שהוציא לאור במשך חייו, הודפס בלבוב בשנת תרצ׳׳א (1931), אודות “הגט מווינה”. באותן שנים שימש אבי מורי ז”ל את אביו הגאון בנאמנות בכל תחומי עסקנותו של הרב מריישא – ברבנות (בסמבור ובריישא), בעריכת חיבוריו וספריו, ובנציגותו ב׳׳סיים׳׳ (הפרלמנט הפולני). ובאותה תקופה, השתלם אבי מורי ז”ל גם כן בלימודים אקדמאיים, ובשנות תרפ”ו ותרפ”ט קיבל, מאוניברסיטאות בוילנא ובלבוב, שני תוארים מתקדמים בתחום המשפט הכללי.

בשנת תרצ׳׳ה, נשא לאשה את אמי מורתי (ע”ה), מרת פעסל לבית שטרנהיים מאמסטרדם, ועבר לגור בלודז’. שם הוא נבחר כנציג של הקהילה היהודית במועצת העיר. (מספר מנאומיו במועצה נשמרו, בתרגום עברי, בספרו ‘דמויות ואירועים היסטוריים’, שיצא לאור מאוחר יותר בירושלים). בלודז’ נולד להורי בנם הבכור, נתן, כיום עורך דין ועסקן ציבורי מפורסם בארצות הברית.

בשנת תש”א (1941) באמצע שנות הזוועה, נמלטו הורי ז”ל ליפן, בסיוע אישור הקונסול סוגיהרה (“ויזה של קורסאו׳”). משם היגרו לארצות הברית וקבעו את מקום מגוריהם במנהטן בניו יורק. במשך שנות המלחמה ולאחריה, השקיע אבי מורי ז”ל כוחות עצומים בעבודת ההצלה – תחילה כנציג בכיר של “ועד ההצלה”, ולאחר מכן בשיקום שארית הפליטה במסגרת “אונרא” (U.N.R.W.A.) ואגודת ישראל. הוא עבד תוך שיתוף פעולה הדוק עם רבנים ומנהיגים חשובים )לדוגמא, הגאון ר’ אליעזר סילבר ז׳׳ל). הקו המאפיין של עבודתו היה מסירות נפש והשקעת לילות כימים לעזור לפליטי חרב ורעב של ﬠמנו, לאודים מוצלים מאש.

בארצות הברית, התמסר אבי מורי ז”ל לעבודה בשדה החינוך, במילוי שתי משרות חשובות. הוא ניהל משך יותר משלושים שנה את המחלקות ללימודי קודש של שני בתי הספר התיכוניים לבנות של ישיבת רבינו יצחק אלחנן, “ישיבה אוניברסיטה”, ובכך הדריך לתורה ומצוות אלפי בנות אמריקאיות. בד בבד, הוא נתן הרצאות שבועיות בהיסטוריה יהודית לתלמידי בית הספר הגבוה ללימודי היהדות של אותו מוסד. הוא הצטיין בהוראת שאלות ותשובות, ובמרוצת השנים סלל דרך לימוד נכונה למאות בני תורה בתחום זה.

אבי מורי ז”ל היה איש אגודת ישראל בכל נימי נפשו (בﬠקבות אביו הרב מריישא זצ”ל, שהיה חבר מועצת גדולי התורה באירופה בזמנו). בניו יורק, הוא ייסד את הנציגות של אגודת ישראל הﬠולמית באומות המאוחדות (“יו-ען׳׳), ומילא את תפקידו זה עד סוף ימי חייו, משך יותר מארבעים שנה. הוא ניצל את עמדתו באו׳׳ם לניהול מאבקים עזים לשמירת זכויות העם היהודי ברחבי הﬠולם. למשל, הוא לחם נגד נסיונותיהן של כמה מדינות להכניס שינויים וריפורמה ללוח השנה המקובל, – צﬠד שהיה גורם לקשיים רציניים מאד בשמירת השבת. הוא הרחיב את פעילותו שם להגנת זכויות יסוד של האנושות, ובכך קידש שם שמים ברבים וזכה להכרת טובה בינלאומית. באותה תקופה, הוא נבחר לחבר הנשיאות של אגודת ישראל העולמית, והופיע בקביעות בועידות השנתיות של אגודת ישראל באמריקה וב׳׳כנסיות הגדולות”.

אבי מורי ז”ל היה נאמן ביתם של כל גדולי ישראל בזמננו. יחד ינם זאת, הוא פיתח קשרי ידידות והערצה הדדית עם מנהיגים ועסקנים, סופרים וחכמים, יהודיים ולא יהודיים. הוא הקרין אצילות וחן בהופעותיו הציבוריות. למרות טרדותיו המרובות, הוא המשיך לעסוק בכתיבה ובמחקר. במשך שנותיו בארצות הברית, הוא הוציא לאור קרוב לעשרים ספרים, בהיסטוריה יהודית וביחסים בינלאומיים, בארבע שפות (עברית, אנגלית, יידיש, ופולנית), בנוסף לעשרות מאמרים בﬠיתונים, ירחונים, וכתבי עת. הוא הוכר בעולם התורה כבקי מיוחד בשאלות ותשובות של חכמי פולין, וכמומחה בגילוי ופיענוח תשובות שהיו עד אז גנוזות בכתב יד בספריות שונות בעולם.

במהלך השנים, שמו של אבי מורי ז”ל הלך וגדל כמנהיג ממדרגה ראשונה. התואר “רב לוין” או ׳׳דר. לוין” נהיה שם נפוץ ומוכר בכל הריכוזים היהודיים הגדולים. עם זאת, הוא נשאר, בחייו הפרטיים, איש לבבי, נעים הליכות, ואהוב על הבריות.

אבי מורי ז”ל נפטר בכ׳׳ח מנחם אב תשנ׳׳ה בניו יורק, בשנת התשעים לחייו, והובא למנוחות בהר הזיתים בירושלים ת”ו, ליד אמי מורתי ע”ה. יהי רצון, שתהא אישיותו התורנית הססגונית מקור של השראה לכל אלה שהכירו אותו ולמדו ממנו, עד ביאת גואל צדק, במהרה בימינו, אמן!

תהא נשמתו צרורה בצרור החיים.

תמוז תשנ׳׳ח, ונקובר – קנדה